sawBOOK

Czy masz ochotę na grę?

NIGDY nic się nie dzieje.
ZAWSZE złe zakończenie.
Kwiatek do kożucha prozy.

Czy masz odwagę, aby czytać SAWBOOK?
 

SAWBOOK dla dzieci

MAGIA przyziemności.
KOSMOS wrażeń.
Wiatr w żagle wyobraźni.

SAWBOOK dla dzieci. Bajki niebajki.
 

Dla dam. Monosylabowa poezja!

Skomplikowane, wielosylabowe słowa.

Co wiersz ma nieść?
Czy wciąż ma treść?
Kto zacz i z kim?
Czy wers ma rym?
Jest sens je pleść!?

Sprawdź Wkład w ŚwiatMo no